glaçant


glaçant
-ante
adj. muzlatadigan, yaxlatadigan, to‘nglatuvchi; ich-ichiga o‘tib ketadigan, kesib yuboradigan (sovuq, shamol).

Dictionnaire Français-Ouzbek. 2009.